Deze foto's zijn gemaakt naar aanleiding van een gevonden "match" op de beursvloer in november. Wij zijn hier met een klein groepje naartoe gegaan en hebben daar de foto- en videoclub uit Loenen ontmoet. We kwamen op het idee om een fotoserie te laten maken van de leden van de vereniging. Deze foto's zouden we dan laten afdrukken en aan de leden verkopen met een kleine winst. Het idee was om deze winst te gebruiken voor de pot van het kamp! Als tegenprestatie heeft Mirjam lekkere hapjes gemaakt voor de leden van de foto- en videoclub op hun nieuwjaarsreceptie in Loenen. Beide partijen vonden dit een goed voorstel en sloten een match.

Het resultaat is een leuke serie aan foto's! De leden hebben de foto's goed gekocht, het totaalbedrag is nog niet bekend, maar de match was zeer succesvol. Binnenkort hopen we het bedrag te kunnen overhandigen aan de nieuwe penningmeester, met als doel: LEPELUN 2016.

Dit was een van de vele matched die we die avond hebben gesloten. Er heeft veel werk in gezeten, maar het resultaat mag er wezen!

 • beursvloer_1.jpg
 • beursvloer_2.jpg
 • beursvloer_3.jpg
 • beursvloer_4.jpg
 • beursvloer_5.jpg
 • beursvloer_6.jpg
 • beursvloer_7.jpg
 • beursvloer_8.jpg
 • beursvloer_9.jpg
 • beursvloer_10.jpg
 • beursvloer_11.jpg
 • beursvloer_12.jpg
 • beursvloer_13.jpg
 • beursvloer_14.jpg
 • beursvloer_15.jpg
 • beursvloer_16.jpg
 • beursvloer_17.jpg
 • beursvloer_18.jpg
 • beursvloer_19.jpg
 • beursvloer_20.jpg
 • beursvloer_21.jpg
 • beursvloer_22.jpg
 • beursvloer_23.jpg
 • beursvloer_24.jpg
 • beursvloer_25.jpg
 • beursvloer_26.jpg
 • beursvloer_27.jpg
 • beursvloer_28.jpg
 • beursvloer_29.jpg
 • beursvloer_30.jpg
 • beursvloer_31.jpg
 • beursvloer_32.jpg
 • beursvloer_33.jpg
 • beursvloer_34.jpg
 • beursvloer_35.jpg
 • beursvloer_36.jpg
 • beursvloer_37.jpg
 • beursvloer_38.jpg
 • beursvloer_39.jpg
 • beursvloer_40.jpg
 • beursvloer_41.jpg
 • beursvloer_42.jpg
 • beursvloer_43.jpg
 • beursvloer_44.jpg
 • beursvloer_45.jpg
 • beursvloer_46.jpg
 • beursvloer_47.jpg
 • beursvloer_48.jpg
 • beursvloer_49.jpg
 • beursvloer_50.jpg
 • beursvloer_51.jpg
 • beursvloer_52.jpg
 • beursvloer_53.jpg
 • beursvloer_54.jpg
 • beursvloer_55.jpg
 • beursvloer_56.jpg
 • beursvloer_57.jpg
 • beursvloer_58.jpg
 • beursvloer_59.jpg
 • beursvloer_60.jpg
 • beursvloer_61.jpg
 • beursvloer_62.jpg
 • beursvloer_63.jpg
 • beursvloer_64.jpg
 • beursvloer_65.jpg
 • beursvloer_66.jpg
 • beursvloer_67.jpg
 • beursvloer_68.jpg